Audio-vizuelni spektakl i osvetljavanje Đavolje varoši

Spomenik prirode Đavolja varoš nalazi se na jugu Srbije, a čine ga dva retka prirodna fenomena: zemljane figure kao specifični oblici reljefa i izvori kisele vode visoke mineralizacije. Atraktivnost ovog lokaliteta dopunjuje dašak mističnosti okolne prirode, ostaci naselja, stare crkve, groblja i zanimljive rudarske jame, što sveukupno ovoj destinaciji pruža značajan turistički potencijal.

  • Klijent: AD Planinka
  • Datum projekta: 2023

Đavolja varoš nalazi se pod zaštitom države još od 1959. godine, a od 1995. proglašena je za prirodno dobro od izuzetnog značaja i svrstana u prvu kategoriju zaštite kao spomenik prirode.

Ovim lokalitetom upravlja kompanija Planinka AD koja stalnim ulaganjima nastoji da istakne njegov pun potencijal i približi ga što većem broju posetilaca.

 

Kako bi Đavolju varoš učinila još atraktivnijom za turiste, uprava ove kompanije donela je odluku o kreiranju stalne postavke u vidu specifičnog audio-svetlosnog performansa (timecode show). Performans se bazirao na ideji da se uz pomoć LED reflektora sa RGBL diodama dočara magija „čarobne šume“, a da se čuvena legenda Đavolje varoši ilustruje kroz animaciju, odnosno igru svetla i zvuka. Realizacijom ove ideje kreirao bi se unikatan turistički proizvod na našim prostorima, što bi uz propratnu zamenu dotrajale rasvete, te osvetljavanje figura i staze koja vodi do lokaliteta u potpunosti podiglo kvalitet noćnih poseta.

 

Nakon pažljivog projektovanja, odlučili smo da zbog nepristupačnog terena i vremenskih uslova za realizaciju ovog zadatka koristimo laser. Lokalitet smo osvetlili sa više od 30 rasvetnih tela različite snage i svetlosnih uglova kako bi sve figure bile ravnomerno osvetljene, dok smo za zvučni deo performansa instalirali odgovarajuće ozvučenje za rad na otvorenom.

 

Jedan od zahteva klijenta ticao se jednostavnog pokretanja i kontrole sistema, što smo uspešno rešili pomoću skrivenog priključka sa specifičnim ključem. Sistem se pokreće prislanjanjem ključa na skriveni priključak, a show počinje postepenim gašenjem svetla. Nakon što nastupi potpuni mrak i tišina, sledi svetlosni performans sinhronizovan sa muzikom. Animacije na zemljanim figurama iscrtavaju se uz pomoć RGB lasera potpomognutog svetlom, pripovedajući posetiocima legendu Đavolje varoši kroz audio-svetlosni umetnički iskaz. Nakon završene predstave sistem se automatski vraća u početni modalitet, a reflektori nastavljaju da osvetljavaju lokalitet uz ambijentalnu muziku.

 

 

       

 

Budući da je oprema svakodnevno izložena najrazličitijim vremenskim uslovima pod otvorenim nebom, rasvetna tela i zvučne kutije poseduju IP zaštitu, a kućište lasera sistem grejanja i hlađenja. Oprema za kontrolu sistema nalazi se u ormanima sa odgovarajućom zaštitom što osigurava njen nesmetan rad.

 

Zbog izazova postavljanja signalnih i upravljačkih kablova u spoljnjim uslovima, sistem koristi bežične predajnike za prenos signala na više pozicija, dok su gornja i donja platforme sa kojih se osvetljavaju figure povezane bežično.

 

 

Realizacija ovog inovativnog projekta predstavlja značajan korak ka očuvanju i unapređenju Đavolje varoši. Svetlosno-zvučni performans omogućava posetiocima da dublje dožive priču o ovom jedinstvenom prirodnom fenomenu, a osvetljenje da u potpunosti istraže svu njegovu čaroliju i tokom noći. Stvaranje noćnog pejzaža i performans daju kulturnu vrednost mestu, a zahvaljujući svojoj turističkoj atraktivnosti ovakav projekat predstavlja snažnu podršku lokalnoj ekonomiji, jer promoviše održivi turizam.