Audio-video prezentacioni i Poly konferencijski sistemi za kompaniju ComData

IT kompanija ComData već gotovo tri decenije bavi se samostalnim razvojem i implementacijom knjigovodstvenog softvera i integralnog informacionog sistema za praćenje poslovanja srednjih i velikih domaćih preduzeća. Veliki broj projekata ostvarenih u saradnji sa inostranim partnerima u oblastima logistike, transporta, medicine, baze podataka, CRM-a, upravljanja dokumentima, industrijskih i proizvodnih rešenja svedoči bogatom poslovnom iskustvu ove kompanije i oslonac je njenog budućeg razvoja.

  • Klijent: ComData
  • Datum projekta: 2023

Kako ComData u poslovanju koristi najnovija tehnološka sredstva za rad i interakciju među zaposlenima, postojala je potreba za kvalitetnim funkcionalnim opremanjem njenog novog poslovnog prostora u Novom Sadu. Pri realizaciji tog zadatka angažovan je naš stručan tim koji je kreirao i implementirao savremeni prezentacioni sistem i video konferencijsko rešenje za brzu, laku i neometanu komunikaciju.

 

Centralni deo audio video prezentacionog sistema predstavlja Infobit iMatrix H44AM 4x4 HDMI video matrica preko koje se distribuiraju ulazni signali sa priključnih laptopova i šalju na dva prezentaciona profesionalna monitora (98’’ i 85’’) u prezentacionoj sali. Pro monitori su predviđeni za rad 24/7. Odlikuju se 4K rezolucijom i osvetljajem preko 500 cd/m², što omogućava vidljivost sadržaja i pri većem ambijentalnom svetlu u prezentacionoj sali.

Bežični mikrofonski sistemi Audix AP41 OM5 sa ručnim dinamičkim predajnikom i HT2 naglavni (headset) se priključuju preko predpojačavača-miksete smeštene u rek orman. Ovaj uređaj povezan je na pojačavač RCF IPS 1.5K 1500 W koji šalje signal na RCF L 2406T trosistemske nazidne column zvučne kutije koje ravnomerno pokrivaju prostor i obezbeđuju kristalno jasnu razumljivost govornika.

U jednoj od konferencijskih sala implementiran je i Android Poly video konferencijski sistem koji može da se pokrene i bez računara uz aktivaciju odgovarajuće aplikacije. Sertifikovan je za Microsoft Teams, Google Meet i Zoom platforme, čime se zadovoljavaju potrebe najšireg kruga korisnika.

Sadržaj je moguće deliti preko Apple Airplay-a ili Miracast-a, kao i opcijom digital whiteboard gde se sadržaj sa bele table pomoću kamere direktno prikazuje na monitoru. Kamera takođe poseduje funkciju automatskog kadriranja svih učesnika sastanka (Automatic Framing), kao i funkciju inteligentnog fokusiranja na osobu koja govori (Speaker Framing).

Poly video konferencijski sistem poseduje napredne funkcije za eliminaciju eha i suzbijanja ambijentalne buke, kao i HDMI ulaz za direktno povezivanje na prezentacioni računar učesnika preko HDMI kabla. Sistem ispunjava najstrožije zahteve po pitanju sigurnosti i enkripcije sadržaja video konferencijske veze AES-128, AES-256, H.235.6, kao i dodeljivanje uloga kroz administratorski nalog.

 

Nakon instalacije, naš iskusni tim obučio je odgovorna lica kompanije za upotrebu prezentacionog i video konferencijskih sistema.