Adaptacija scenske mehanike Male scene Srpskog narodnog pozorišta

Mala scena „Pera Dobrinović“ Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kapaciteta oko 400 mesta, osim nove scenske rasvete izuzetnih performansi postala je bogatija i za mogućnosti koje pruža modernizovana scenska mehanika.

  • Klijent: Srpsko narodno pozorište
  • Datum projekta: 2024

Scenska mehanika na Maloj sceni našeg najstarijeg profesionalnog pozorišta, ugrađena još početkom 80-ih godina, koristila je sedam elektromotornih povlaka, odnosno električnih cugova. Nakon gotovo 40 godina vrednog rada, uz sasvim izvesni „zamor“ materijala, kao i nove, pooštrene zakone u vezi sa bezbednim podizanjem tereta, došlo je vreme za inoviranje kompletne scenske mehanike.

 

Nakon obnove rasvetnog parka na ovoj sceni, naša uigrana ekipa postala je deo i ovog velikog projekta.

 

Postojeće elektromotorne povlake kompletno su zamenjene, uz dodavanje novih rasvetnih cugova sa pantografima sa mogućnošću napajanja i kontrolisanja rasvete. Širina cugova iznosi od 15 do 23 m sa pojedinačnom nosivošću od 500 kg. Cugovi ispunjavaju sve sigurnosne zakone kako naše zemlje, tako i Evropske unije, čime je zagarantovana potpuna bezbednost lica na sceni.

Novi kontrolni sistem je u potpunosti digitalizovan, a kontroliše se pomoću ekrana osetljivog na dodir kao i džojstika koji upravlja pravcima i brzinom pomeranja povlaka. Osim njega, i u skladu sa zakonskom regulativom postoji i dodatni prekidač za pokretanje podizanja ili spuštanja.

 

Elektromotorne povlake poseduju po dva senzora za krajnje pozicije (gornje i donje), uz dodatno softversko ograničenje. „Kritični delovi“ u celom sistemu obezbeđeni su dvostrukim senzorima koji radi bezbednosti obavljaju paralelan rad uz postojanje više sigurnosnih pečurki za potpuno zaustavljanje sistema.

 

Softver zadužen za kontrolu kontinuirano meri brzinu, težinu i visinu povlake što olakšava posao cug majstoru tokom praćenja ovih parametara potrebnih za postavljanje povlaka na pravoj visini i njihovog adekvatnog opterećenja. U slučaju kačenja većeg opterećenja na cug, sistem će se zaustaviti i neće podići teret. Takođe, u slučaju da tokom podizanja ili spuštanja povlaka neplanski zakači deo scenografije, automatski će se zaustaviti uz pomoć sigurnosnih sistema.

Cug majstoru na raspolaganju je i mogućnost kreiranja gotovih scena sa pozicijama elektromotornih povlaka, odnosno jednostavnog prozivanja sledeće scene na unapred programiranu visinu.

 

Novi rasvetni cugovi poseduju pantografe za podizanje i spuštanje kablova. Sami cugovi opremljeni su sa 12 strujnih priključaka, kao i dve DMX i dve RJ45 konekcije.

Elektromotor koji podiže i spušta teret ispunjava standarde i opremljen je sa dve nezavisne kočnice, enkoderom za praćenje brzine i pozicije i dodatnim senzorima za praćenje opterećenja. Bubanj za namotavanje sajli koristi šest nezavisnih linija, kako ne bi došlo do preplitanja ili oštećivanja čelične sajle.

 

Kompletan sistem ugrađen na Maloj sceni ispunjava zakonske regulative EN 17206 koja se odnosi na podizanje tereta iznad ljudi u pozorištima, kulturnim centrima i sličnim objektima.

 

Nakon instalacije, naš iskusni tim obučio je tehnička lica Srpskog narodnog pozorište za rad sa novom scenskom mehanikom. 

 

Nova scenska mehanika je svoju premijeru na Maloj sceni doživela zajedno sa premijerom predstave "Skupljači perja", adaptacije istoimenog filma Aleksandra Petrovića, početkom novembra 2023. godine. U prilogu možete pogledati fotografije sa ove uspešne predstave.

 

Foto: Facebook/Srpsko narodno pozorište