Konferencijski sistem za kompaniju Tarkett

AVL Projekt u martu 2014. isporučio je konferencijski sistem Televic D-Cerno sa šest delegatskih jedinica za konferencijsku salu direktora kompanije Tarkett

  • Klijent: Tarkett
  • Datum projekta: 2014

Identifikovane potrebe

 

Konferencijskoj sali direktora kompanije Tarkett bio je neophodan mali, ali vrlo kvalitetan konferencijski sistem. S obzirom na internacionalno poslovanje ove kompanije, neophodno je ostvariti razumljivost i razgovetnost u komunikaciji sa udaljenim lokacijama drugih preduzeća iz Tarkett-ovog sistema. Obzirom da se veza ostvaruje putem video-konferencijskog sistema, čiji mikrofoni nisu odgovarajuće rešenje, integrisanjem ovog konferencijskog sistema postignut je i prevaziđen potreban kvalitet i razumljivost prenosa glasa govornika.

 

Implementirano rešenje

 

Upravo u pomenute svrhe, u konferencijskoj sali instaliran je Televic D-Cerno konferencijski sistem, koji se sastoji od D-Cerno CUR centralne jedinice, D-Cerno C jedinice za predsedavajućeg i 6 delegatskih D-Cerno D jedinica.

 

Televic D-Cerno je digitalni konferencijski sistem koji se vrlo jednostavno uklapa u većinu prostora. Sistem omogućava predsedavajućem punu kontrolu nad vođenjem sastanaka, što znači da u bilo kom trenutku, pomoću tastera za prioritetno obraćanje, može da prekine trenutnog govornika i umesto njega se obratiti prisutnima. Kontrole na svakoj jedinici izvedene su u vidu tastera osetljivih na dodir. Takođe, predsedavajući može da prekine aktuelnog govornika i reč da sledećem koji se prijavio. Mikrofoni na ovim jedinicama oklopljeni su posebnim zaštitnim slojem, kako bi se eliminisale moguće smenje usled uticaja drugih uređaja, poput mobilnih telefona.

 

Ovaj sistem izuzetno je lak za povezivanje i korišćenje, a omogućena je i potpuna kontrola sistema putem web servera integrisanog u sam uređaj, pa je tako moguće kontrolisati ga preko tablet računara ili smart telefona. Takođe, sistem omogućava audio snimanje toka konferencije na USB memoriju.

 

Upotrebna vrednost

 

Direktor i zaposleni u kompaniji Tarkett sada imaju mogućnost neometanog održavanja sastanaka sa drugim zaposlenima i partnerima bez obzira na geografsku udaljenost. Osim unapređene čujnosti, sada je omogućeno i audio snimanje toka sastanaka.