Dimeri za TV Happy

"AVL Projekt" opremio je studio "Happy" televizije ETC dimerima

  • Klijent: Televizija Happy
  • Datum projekta: 2012

Potreba za dimerskim rekovima


Početkom decembra 2010. godine instalirali smo opremu u studio III i IV Happy televizije. Reč je o ETC dimerskim rekovima.


Implementirano rešenje


Instalirani su ETC SENSOR + CE ESR48 rekovi sa dimerskim 2-kanalnim modulima ED15 snage svakog kanala od 3kW, kao i 2-kanalni ED25 moduli snage svakog kanala od 5kW. Ukupno su instalirana 3 reka sa 288 dimerskih kanala. Kontrola dimerskih kanala se vrsi pomoću ETC mrežnog protokola korišćenjem CEM + kontrolera i mrežnih distribucija Net3 Two Port Gateway i Net3 Four Port Gateway koje podržavaju i nov industrijski standard ACN.

 

Iz proizvodnog programa DeSisti Lighting isporučili smo sledeće modele reflektora:

  • Magis 300/500/650W P.O. (10kom),
  • Leonardo P.O. 1kW (24 kom),
  • Leonardo P.O. 2kW (20kom) i
  • Leonardo P.O. 5kW (4kom).

 

Svi reflektori su Pole Operated, što znači da je omogućeno podešavanje usmerenosti svetlosnog snopa dok su okačeni na fiksnim pozicijama na konstrukciji, i to na veoma jednostavan način, pomoću šipke (Operating pole), sa zemlje.

 

Isporučeni DeSisti fresnel reflektori su kompaktni uređaji, veoma efikasni, koji obezbeđuju homogeno svetlosno polje u okviru celokupnog fokusa, od najužeg do najšireg sa mogućnošću sečenja snopa pomoću klapni. Koriste halogenu lampu sa temperaturom boje od 3200K, a efikasna ventilacija garantuje produžen radni vek lampe, reflektora i sočiva u svim radnim pozicijama. Poseduje i mehanizam za prednje i zadnje fokusiranje, kao i inovativan sistem kačenja vrata sa sočivom koji omogućava jednostavnu zamenu sijalice.