Audio-video prezentacioni i konferencijski sistem za Rektorat novosadskog univerziteta

AVL Projekt je krajem prošle godine isporučio audio-video prezentacioni i konferencijski sistem za novu zgradu Rektorata novosadskog univerziteta

  • Klijent: Rektorat Novosadskog univerziteta
  • Datum projekta: 2014

Krajem 2013. godine firma AVL Projekt  je realizovao isporuku i ugradnju audio-video prezentacionog i konferencijskog sistema u novoj zgradi Rektorata novosadskog univerziteta.

 

Primenjena su najsavremenija rešenja iz oblasti distribucije audio i video signala kroz strukturnu ethernet mrežu koja omogućava efikasnu kontrolu i prenos signala, kao i modularnost sistema.

 

U okviru ambijentalnog ozvučenja u holovima i oranžeriji su predviđeni nazidni zvučnički sistemi proizvođača JBL, modeli outdoor Control CRV, kao i Control 29AV i Control 25, dok su u kancelarijama predviđeni plafonski zvučnici.  Zbog složenosti i veličine objekta, sistem ambijentalnog ozvučenja se bazira na 100V liniji. Kao izvor zvuka je predviđen racunar, internet radio preko uređaja Sonos Connect i CD player-a. Pojačavaci mikseri za napajanje ambijentalnog ozvučenja su proizvođača Crown model 280MA, dok su za oranžeriju instalirani pojačavači Crown CDi 1000. Preko zonskog procesora DBX 1261, signali se šalju do svakog sprata gde su predviđeni lokalni zidni zonski kontroleri DBX ZC8 koji omogućavaju potpunu kontrolu audio signala – jačina i izbor programa. Distribucija video signala se vrši preko HDMI ekstendera i splitera na dva full HD LED monitora veličine 42’’.

 

Svojom predviđenom funkcijom, amfiteatar (predavanja, seminari, prezentacije, proslave) predstavlja centralnu tehnološku celinu. Centralni deo audio sistema čine digitalne audio matrice BSS Soundweb London BLU-160 sa zidnom komandnom jedinicom BSS BLU-6. Preko njih su povezani svi izvori ozvučenja (računar, Blu-Ray player, bežični mikrofonski sistem) i razglasa amfiteatra sa pojačavačem Crown Xti 4000 i zvučnicima JBL CBT70J koji omogućavaju ujednačeno pokrivanje zvukom amfiteatra i odličnu razumljivost govornika. Na digitalnu audio matricu je povezana i multifunkcionalna sala 7, koja omogućava jednostavno proširenje amfiteatra za događaje većih razmera. U multifunkcionalnoj sali audio sistem je izveden sa pojačavačima Crown Xli 800 i zvučnicima JBL CBT50.

 

Za katedru i govornicu je predviđen manji konferencijski sistem AKG WMS 4500 koji je u sprezi sa IR sistemom za simultani prevod proizvođača Braehler. Predviđen je sistem za dva jezika sa prevodilačkim konzolama Braehler DOL7/2E i ukupno 100 komada 32-kanalnih prijemnika Braehler IRX 32, koji se po potrebi lako moze proširiti.

 

Centralni deo video sistema predstavlja digitalna HDMI matrica 8x8. Distribucija audio i video signala se vrši preko HDMI ekstendera i ethernet kabla. Projekcioni sistem se sastoji od dva snažna projektora Christie L2K1000 osvetljaja 10000 ANSI lumena, rezolucije 2K (2048x1080) koja projektuju sliku na dva elektromotorna projekciona platna veličine 136’’. Projektori su veoma tihi pri radu, tako da ne smetaju pri održavanju predavanja. Pored projektora, video signal se prikazuje i na po dva full HD LED monitora velicine 55’’ u amfiteatru i multifunkcionalnoj sali 7.

 

Na prvom spratu se nalazi sala 9 koja je namenjena za sastanke dekana novosadskog univerziteta. Centralni deo audio/video prezentacionog sistema čine dva HDCP video skalera/switcher-a, od kojih svaki poseduje 4 HDMI ulaza i 2 HDMI izlaza na koje je vezan projekcioni sistem koji se sastoji od dva projektora Christie LWU505 i Christie LW41 i dva full HD LED monitora veličine 55’’. Pojačavačku skupinu čine pojačavači Crown Xti 2002, dok su isporučeni zvučnici JBL CBT70J i CBT50. Kao mikrofonski bežični sistem isporučena su 4 komada AKG WMS 470.

 

Kao mobilni konferencijski sistem od 30 jedinica, isporučen je Televic Confidea DV bezični konferencijski sistem sa jediniciom za predsedavajućeg Televic Confidea CV. Sistem je isporučen sa transportnim koferima koji su ujedno i punjači tako da se po potrebi može lako implementirati u bilo koju salu. Transportni kofer je predviđen za smeštaj 12 bežičnih jedinica sa baterijama, 12 mikrofona i access point-om. Uz bežični konferencijski sistem je isporučen softver za snimanje i softver sa glasanjem sa vizualizacijom rezultata glasanja. Kontrola konferencijskog sistema se može vršiti putem webservera, pomoću smartfona ili tablet računara. Ugrađene litijum-jonske baterije garantuju punu autonomiju sistema od 20 sati.

 

U kancelariji rektora je isporučen manji prezentacioni sistem sa Harman Kardon AVR 170 sa DVD player-om i full HD LED monitorom veličine 55’’. Za audio sistem je zadužen JBL SB100 soundbar sistema sa dodatnim subwoofer-om JBL SP150.

 

Kao žični konferencijski sistem od 10 jedinica je isporučen Televic D-CERNO D sa jedinicom za predsedavajućeg Televic D-CERNO C.  Kod žičnih jedinica je omogućena kontrola putem tastera osetljivih na dodir, a mikrofoni na jedinicama su oklopljeni posebnim zaštitnim slojem kako bi se eliminisale moguće smetnje usled uticaja drugih uređaja kao što su mobilni telefoni. Centralna konferencijska jedinica omogućava audio snimanje konferencije na USB fleš memoriju u MP3 ili WAV formatu. Takođe je omogućena kontrola putem webservera pomoću smartfona ili tablet računara. Žični konferencijski sistem podržava maksimalno 50 jedinica, ali dodavanjem jedne ili dve centralne jedinice i stavljanjem u master-slave režim, sistem je moguće proširiti do 150 jedinica.

 

U učionicama na I i II spratu, kao i u čitaonici u prizemlju, instalirani su audio/video prezentacioni sistemi. Centralni deo video prezentacionog sistema čini HDCP video skaler/switcher. Projekcioni sistem se sastoji od interaktivne table i projektora Christie LWU505 osvetljaja 5000 ANSI lumena, rezolucije WUXGA (1920x1020) koja projektuju sliku na elektromotorno projekciono platno veličine 106’’. Distribucija audio signala se vrši preko zonskog kotrolera DBX 1261, dok pojačavačku skupinu čine pojačavači Crown Xti 1002, a isporučeni su zvučnici JBL CBT50. Za predavača i pitanja iz publike su predviđeni mikrofonski bežični sistemi AKG WMS 470 tipa presenter i vocal.

 

U Klubu 12 koji se nalazi u prizemlju takođe je instaliran manji AV sistem sa Harman Kardon AVR 170 sa Blu-Ray player-om i  dva full HD LED monitora veličine 46’’. U sklopu sistema je isporučeno ukupno 12 plafonskih zvučnika, a za internet radio je zadužen uređaj Sonos Connect.

 

Uvez čitavog sistema je urađen sa zvučničkim i signalnim kablovima nemačkog proizvođača Sommer Cable.

 

U K