Audio-video prezentacioni sistem za svečanu salu Ambasade Ruske Federacije u Republici Srbiji

Tokom nekoliko dana maja 2014. godine AVL Projekt je isporučio i instalirao audio-video prezentacioni sistem za svečanu salu Ambasade Ruske Federacije u Beogradu

  • Klijent: Ambasada Ruske Federacije u Beogradu
  • Datum projekta: 2014

Identifikovane potrebe

 

Klijent je imao potrebu za instalacijom audio-video prezentacionog sistema kojeg će odlikovati, s jedne strane jednostavnost rukovanja, a sa druge strane, široka primena. Ovo zato što su sistem namenili korišćenju u posebnim prilikama, tokom raznih svečanosti i obeležavanja nacionalnih praznika, kada je potrebno prikazati video materijal, obezbediti jasno obraćanje ambasadora zvanicama, intonirati himnu ili ispratiti nastup manjeg folklornog ansambla.

 

 

Implementirano rešenje

 

Kada je u pitanju audio sistem, tim AVL Projekta je preporučio i instalirao JBL Line Array zvučničke kolumne zasnovane na CBT tehnologiji (Constant Beamwidth Technology™). Ove zvučnike pokreću Crown CDi instalaciona pojačala. Za obradu zvuka i suzbijanje mikrofonije korišćeni su DBX procesori sa filterima zasnovanim na  AFS™ (Advanced Feedback Suppression) tehnologiji.

Na AKG-ov automatski mikser su povezana 4 ručna bežična mikrofona, a moguće je priključiti i neki dodatni izvor zvuka  (laptop, smartphone, tablet i sl.).

 

Video sistem je baziran na Christie projektorima. Oni projektuju sliku na motorizovana projekciona platna marke Projecta. Kramerovi uređaji su zaduženi za prihvatanje video signala putem HDMI interfejsa, kao i za njihovo slanje do projektora preko Cat7 mrežnog kabla putem odgovarajućih splitera i TP (twisted pair) predajnika/prijemnika.

 

Osnovna upotrebna vrednost ovog sistema je njegova jednostavnost korišćenja. Ceo sistem se pokreće uključivanjem glavnog prekidača na reku. Posle toga je za obraćanje prisutnima dovoljno samo uključiti bilo koji od ručnih bežičnih mikrofona. Aktiviranje projektora i motorizovanih platna vrši se pomoću daljinskog upravljača, posle čega je dovoljno putem HDMI kabla povezati laptop ili bilo koji drugi izvor video signala i tako reprodukovati željeni video sadržaj.

 

 

Izazovi u implementaciji

 

Moglo bi se reći da je izazov bio precizno bušenje rupa u mermeru, s obzirom da je u pitanju vrlo tvrd i nezahvalan materijal za obradu, bušenje ide sporo i mora da se pazi da ne dođe do pucanja mermernih ploča.