Multimedijalni sistem za crkvu Svetog Pavla u Kotoru

U julu 2014. AVL Projekt je isprojektovao i instalirao digitalni audio-video sistem u crkvi Svetog Pavla u Kotoru, u Crnoj Gori.

  • Klijent: Crkva Svetog Pavla u Kotoru
  • Datum projekta: 2014

Identifikovane potrebe

 

Radovi na sanaciji i rekonstrukciji crkve Svetog Pavla u Kotoru su počeli pre nekoliko godina. Deo sanacije, predviđen za sam kraj rekonstrukcije je podrazumevao i opremanje prostora crkve na način da ona postane multimedijalna dvorana. Naime, namera je nadležnih institucija u Crnoj Gori i Kotoru da crkva u budućnosti služi za različite programe, od kongresnih i muzičkih, preko likovnih i književnih, do ceremonija venčanja i krštenja.

Iz ovog razloga je bilo potrebno isprojektovati visoko funkcionalan audio-video-konferencijski sistem koji će obezbediti visoku razumljivost u uslovima kritične akustike.  

 

 

Implementirano rešenje

 

 

Instalirani su JBL CBT zvučnici (constant beamwidth technology) koji su specifično namenjeni instaliranju u prostorima gde je, više nego igde drugo, potrebno pozabaviti se „ciljanjem“ slušalaca, odn. publike. Ovi zvučnici obezbeđuju precizno usmeravanje zvuka u prostorima sa specifičnim akustičkim zahtevima.

 

 

 

 

 

 

Crown DriveCore Install serija digitalnih pojačavača sa networkom je takođe našla mesto u instaliranom sistemu. Ova serija pojačavača omogućava sistem integratorima napredna podešavanja i fleksibilnost koja je potrebna pri instalacijama i programiranju zvuka u 21. veku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Među instaliranom opremom se nalaze i Kramer video switcher/scaler, Kramer ekstenderi za HDMI i RGB signale, dbx, kao i Televic konferencijski sistem.

 

 

 

 

 

 

 

Izazovi u implementaciji

 

Pored brige o tome da isprojektovani i instalirani sistem obezbedi visoku razumljivost, pažnja našeg tima je bila usmerena i ka tome da sistem, nakon što se implementira ne naruši izgled crkve koja se sastoji iz dva dela spojena u jedan (jedna crkva je iz 13. veka, a druga, nadograđena je iz 18. veka). Zbog toga je bilo potrebno dobiti i odobrenje od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Crne Gore.

Bio je prisutan i rad pod pritiskom roka koji se sastojao od svega 5 dana.

 

 

Više fotografija o isprojektovanom rešenju uskoro.