Unapređenje konferencijskog sistema Rektorata B.U.

AVL Projekt isporučio je 18 jedinica Televic D-Cerno D konferencijskih mikrofona za Rektorat Univerziteta u Beograd

  • Klijent: Rektorat Univerziteta u Beogradu
  • Datum projekta: 2013

Identifikovane potrebe

U okviru EU Tempus-Refless projekta koji je finansiran od strane Evropske Unije, namenjenom reformi studija stranih jezika u Srbiji, postojeći konferencijski sistem Rektorata Univerziteta u Beogradu je proširen.


Implementirano rešenje

Za potrebe pomenutog konferencijskog sistema, AVL Projekt je isporučio i instalirao 18 delegatskih konferencijskih Televic, model D-Cerno D.


Vođa projekta, Vladimir Jovičić iz AVL Projekta, navodi da je ova isporuka poslužila nadogradnji postojećeg sistema, što je korisnicima projekta omogućilo organizaciju sastanaka sa većim brojem učesnika. Kao najveće prednosti ovog sistema, Jovičić navodi njegovu portabilnost, kao i mogućnost da kompletan sistem ostane funkcionalan ukoliko dođe do prekida u nekom od njegovih segmenata.


Podrška

Pored isporuke i instalacije, AVL Projekt organizovao je i obuku kadrova, koja je realizovana početkom aprila 2013. godine.