Multimedijalno-konferencijski i audio sistem za Master centar

AVL Projekt instalirao je multimedijalno-konferencijski i audio sistem za Master centar Novosadskog sajma

  • Klijent: Master centar Novosadskog sajma
  • Datum projekta: 2012

Potrebe Master centra

U Master centru Novosadskog sajma, u Kongresnom delu objekta i u lameli B4, takozvanoj Auli, implementirani su multimedijalno-konferencijski sistemi, kao i sistem ambijentalnog ozvučenja, koji su potom spregnuti u jednu celinu, to jest u jedan centralni A/V sistem.


Kongresni deo objekta

Kongresni centar sastoji se od jedne velike i šest malih sala koje je moguće spajati na razne načine. Zbog toga je sistem implementiran u ovom delu objekta takođe modularan. Svaki signal u Master centru, bez obzira na to odakle stiže, može da se pusti bilo gde, uključujući i više mesta odjednom. Na ovaj način obezbeđena je potpuna modularnost sistema.

Srce audio sistema predstavlja digitalna audio matrica BSS Soundweb London. Preko nje su povezani svi izvori ambijentalnog ozvučenja i razglasa, kao i master izlazi sa mikseta iz režija svih sala. Takođe, preko nje se delegira u koju salu će otići neki audio signal.

U svakoj maloj sali nalazi se po 6 ugradnih dvopojasnih zvučnika JBL Control 24CT koji se pobuđuju dvokanalnim pojačavačima CROWN CTS 600. Njihova svrha je dopunsko ozvučenje govornika.

Za takozvano centralno ozvučenje govornika koriste se aktivni dvopojasni zvučnici JBL EON G15 na stalcima, koji se postavljaju levo i desno od govornika, tj. od stola radnog predstavništva. Na taj način postiže se ravnomerno rasprostiranje zvuka u celoj prostorji, a samim tim i odličnu razumljivost, ali tako da malo intenzivniji zvuk dolazi od napred - od govornika, kako bi ga mogli identifikovati kao izvor i kako bi pažnja slušalaca bila usmerena na njega.

Za ozvučenje govornika na govornici koriste se elektret mikrofoni (model AKG GM30ES sa kapsulom CK31) koji su na govornicu postavljeni na antivibraciona podnožja sa XLR konektorom u govornici koja obezbeđuju povećanu izolaciju mikrofona od štetnih vibracija i udara.

Za potrebe ton-majstora u kabini režije, na plafonu iznad stola radnog predstavništva i govornice postavljen je ambijentalni mikrofon CROWN PCC-160. Dva dodatna AKG WMS 4000 UHF "diversity" bežična mikrofona, tipa "handheld" i "lavalier" koriste se po potrebi za predavača i/ili pitanja iz publike kod prezentacija.

Signali mikrofona na govornici i stolu predsedništva dovode se na mikrofonske ulaze audio miksera Soundcraft Spirit M12. Pored miksete, u režiji se nalaze i dva aktivna monitoring zvučnika JBL LSR4326, kako bi tehničko lice lakše moglo da prati zasedanje.

Kada je reč o video sistemu, takozvani multimedijalni prezentacioni sistem u salama predviđen je za održavanje svih vrsta prezentacija sa video i/ili računarskim programskim materijalom (na primer, računarska grafika, animirane prezentacije). Sistem u jednoj od sala sastoji se od profesionalnog projekcionog sistema, programskih izvora, glavnom sistemskog selektora i monitor uređaja za pripremu i kontrolu programa.


Projekcioni sistem sastavljen je od elektromotornog projekcionog ekrana Da-Lite Cosmopolitan Electrol nazivne veličine dijagonale od 100 inča u svakoj maloj sali, kao i od dva eletromotorna projekciona ekrana Da-Lite Cosmopolitan Electrol nazivne veličine dijagonale 120 inča u velikoj sali, koji su postavljeni na čeonom zidu sale. Jedan video projektor Sanyo PLC-XF60 postavljen je u svakoj maloj, dok su dva postavljena u velikoj sali. projektori su ugrađeni ispod spuštenog plafona u salama, na metalnim nosačioma. Pri radu su veoma tihi, tako da ne smetaju pri održavanju konferencija i kongresa. Projektor radi sa rezolucijom od 1024 x 768 tačaka (XGA).


Lamela B4 - Aula

Kao i u Kongresnom centeru, audio/video sistem u Auli sastoji se od dva potpuno odvojena dela koja mogu da rade odvoje, svaki za sebe, ali i zajedno.

Srž ovog audio sistema takođe je digitalna audio matrica BSS Soundweb London. Preko nje su povezani izvori ambijentalnog ozvučenja i razglasa, kao i svi audio izlazi sa video matrica.

Pored audio matrice, tu su i dvopojasni ugradni plafonski zvučnici JBL Control 24CT koje pobuđuju pojačavači CROWN CTS 600 ili 1200, u zavisnosti od toga koliko snage je potrebno na kojoj liniji. U prizemlju Aule, u holu, u samom frontu se nalaze zvučnici JBL Control 29 AV koje pobuđuju dva CROWN CTS 2000 pojačavača.

Zahvaljujući postojanju pozivne mikrofonske stanice AKG D542ST/S, moguće je uputiti bilo kako obaveštenje posetiocima Master centra, bilo evakuacionog ili informativnog sadržaja.

Video sistem (multimedijalni-prezentacioni sistem) u Auli je, kao i u kongresnom centri, predviđen za održavanje svih vrsta prezentacija sa video i/ili računarskim programskim materijalom (računarska grafika, animirane prezentacije i slično). Sistem se sastoji od profesionalnog projekcionog sistema, programskih izvora, glavnog sistemskog selektroa i monitor uređaja za pripremu i kontrolu programa.


Projekcioni sistem sastavljen je od šest jedinica 42-inčnog plazma ekrana, modela Samsung PPM42M5S, od kojih je pet raspoređeno u holu Aule i do svakog od njih stiže isti signal, dok je jedna preostala jedinica na prvom spratu Aule i na njoj moće da se pušta nezavisan video signal ili isti kao i u prizemlju.


Podrška

Tim AVL Projekta izvršio je kompletnu obuku tehničkog osoblja nakon puštanja goreopisanih sistema u rad.