Instalacija audio sistema za Madlenianum

Opera & Theatre Madlenianum je uz podršku stručnog tima AVL Projekta, ceneći višegodišnju korektnu poslovnu saradnju, proširio i unapredio svoj postojeći audio sistem

  • Klijent: Opera & Theatre Madlenianum
  • Datum projekta: 2012

Potreba za proširenjem audio sistema

Proširenje audio sistema je realizovano usled tehnoloških zahteva uslovljenih gostovanjem svetskog hit mjuzikla "Rebeka" u Srbiji, čija je premijera izvedena na Velikoj sceni ovog velelepnog pozorišta 9. decembra 2012. godine.


Saradnja Madlenianuma i naše kuće traje još od 2005. godine, kada su nam po prvi put ukazali poverenje da implementiramo predložena rešenja audio i rasvetnog sistema. Zahvaljujući tada izvedenom rešenju, današnje proširenje audio sistema, iako izvedeno nakon 7 godina, realizovano je veoma brzo i efikasno.


Rešenja

Za kontrolu i upravljanje celokupnim audio sistemom zadužen je digitalni audio pult Soundcraft Vi6. Kako je produkcija mjuzikla "Rebeka" zasnovana na živom izvođenju kompletnog orkestra uz ozvučavanje celokupne glumačke postave, bilo je neophodno proširenje audio pulta sa dodatnim ulaznim kanalima. Zahvaljujući instaliranju treće DSP kartice, omogućena su dodatna 32 ulazna kanala (na već postojećih 60), ostvarujući ukupno 92 digitalna ulazna audio kanala.


Svaki od ulaznih audio kanala podržava legendarni BSS procesing, dok je zahvaljujući VM² funkciji omogućeno praćenje statusa bilo kog HiQnet kompatibilnog AKG-ovog bežičnog mikrofonskog sistema (trajanje baterije, RF status, mute funkcija, indikaciju clip-a), dajući tako operateru mogućnost praćenja i preko potrebnu sigurnost u živom izvođenju.


Kompletna distribucija audio signala prebačena je na digitalne linije kako bi se eliminisao moguć neprijatan brum i zujanje (koji se javljaju kod analognih linija zbog dužine trase i podložnosti ozračivanja), dok je digitalni protokol potpuno imun na zračenje energetskih i rasvetnih (dimerskih) instalacija. Kao najbolje rešenje izabran je BSS BLU LINK protokol/Digital snake, zbog mogućnosti prenosa do 256 audio kanala, zanemarljivog kašnjenja (Latency:4Fs), podržavanja redundantne (rezervne) linije i lake implementacije u postojeći kablovski sistem (prenosi se preko standardnog CAT5 kabla).


Na dve pozicije u audio sistemu; u režiji i u pojačavačkom odeljenu postavljeni su međusobno povezani BSS BLU 120 digitalni procesori (povezivanje je izvedeno u konfiguraciji prstena, CAT5 kablom). Ovakva veza pruža sigurnost da i ako dodje do prekida lanca na određenoj trasi, sistem automatski prebacuje komunikaciju preko drugog kraja prstena, bez ikakvog prekida u prenosu.


Benefiti

Implementacijom ovog sistema od sada je omogućeno digitalno prosleđivanje audio signala na različite lokacije u pozorištu i to bez gubitaka (što zastarele analogne linije nisu u mogućnosti da pruže).

Slični projekti