Audio i video prezentacioni sistem za kompaniju Grundfos

AVL Projekt instalirao je prvi Video Signage sistem u Srbiji za potrebe kompanije "Grundfos"

  • Klijent: Grundfos
  • Datum projekta: 2013

Potrebe kompanije Grundfos

Grundfos je jedan od vodećih svetskih proizvođača cirkulacionih pumpi za grejanje kojim pokrivaju oko 50% svetskog tržišta. Osim pumpi, Grundfos proizvodi standardne i potopljene motore, kao i vrhunsku elektroniku za nadzor i regulaciju pumpe. Izgradnjom novog objekta u Inđiji, Grundfos planira da obezbedi stabilan razvoj na području Balkana i učvrsti svoju tržišnu poziciju.


Zahtev kompanije Grundfos je bio da se dizajnira i izvede fleksibilan audio i video prezentacioni sistem čije rešenje treba da zadovolji stroge poslovne standarde kompanije, da se implementira u celom objektu i da rešenje bude zasnovano na najnovijim dostupnim tehnologijama.


Implementirano rešenje

Na osnovu sagledanih činjenica i projektnog zadatka, inženjeri AVL Projekta predložili su rešenje koje je u potpunosti u skladu sa svim tehničko-tehnološkim zahtevima kao i potrebama Grundfos-a.


Izvedeno rešenje obuhvata:

  • Sistem digitalnog oglašavanja (Digital signage system)
     
  • Profesionalnu audio i video prezentacionu opremu instaliranu u velikoj sali za sastanke, kantini, trening sali i ulaznom holu
     
  • Video distribucioni sistem


Sistem Digitalnog oglašavanja (Digital signage system): sačinjava niz monitora integrisanih u sistem i postavljenih u celom objektu. Zahvaljujući video distribucionom sistemu i primeni trenutno najkvalitetnijeg programskog paketa na tržištu, omogućeno je uređivanje prikaza video sadržaja svakog monitora u sistemu ponaosob, podela slike na više nezavisnih zona, dinamički RSS feed, ažuriranje sadržaja sa interneta, kao i definisanje vremenskog rasporeda reprodukcije. U zavisnosti od veličine i namene prostora instalirani su monitori odgovarajuće veličine dijagonale (152cm /60''; 106cm/42'' ili 81cm/32'').


Trening sala i kantina su osmišljene kao moderne multimedijalne učionice i u potpunosti su osposobljene za izvođenje poslovnih sastanaka i edukativnih treninga. Obe sale poseduju sistem za video prezentaciju preko Full HD DLP projektora i motorizovanih projekcionih platna, čije funkcije su automatizovane. Obzirom na veličinu i namenu prostora, u kantini su instalirana dva LED monitora, umrežena u sistem digitalnog oglašavanja celokupnog objekta.


Srce sistema koje je zaduženo za kompletnu obradu i distribuciju audio i video signala, upravljanje motorizovanim projekcionim platnom, upravljanje radom DLP video projektora, kao i komunikaciju sa zidnom kontrolnom jedinicom ovih sala čini audio/video processor/kontroler Kramer. Kako bi iskoristili sve prednosti navedenog sistema, funkcije panela su proširene na regulaciju nivoa audio signala, kao i regulaciju nivoa osvetljaja u prostoriji. Za potrebe multimedijalnih prezentacija zvuk se reprodukuje preko ugradnih dvosistemskih zvučnika (JBL) koji su simetrično raspoređeni levo i desno od projekcionog platna.


U manjim salama za sastanke, kao i u sali za videokonferencijsku vezu, instalirani su manji LED monitori dijagonale ekrana 106cm/42'' (u videokonferencijskoj sali dva, a u svim ostalim salama po jedan monitor), takođe u Full HD rezoluciji. Sve sale poseduju ugrađene plafonske zvučnike (JBL), dok se kao izvor audio signala koriste prenosni računari.


Za manje kancelarije izvedeno je rešenje sa LED monitorima takođe Full HD rezolucije, dijagonale ekrana 81cm/32'' i plafonskim zvučnicima (JBL) nominalne snage 2x10W. Monitori u kancelarijama su postavljeni na nosače koji su montirani na zidovima i imaju regulaciju nagiba po vertikalnoj osi.


Video distribucioni sistem integrisao je sve instalirane monitore. Prenos video sadržaja se obavlja putem korporacijske LAN mreže, dok se video signal (od reproduktora takođe HD rezolucije do monitora), prenosi prefabrikovanim digitalnim DVI/HDMI kablovima.


Podrška

Nakon izvedene instalacije i puštanja sistema u rad, stručni tim kompanije AVL Projekt izveo je adekvatnu obuku zaposlenih i uputio ih u sve mogućnosti primene izvedenog rešenja.