Video i konferencijski sistem za NIS

AVL Projekt instalirao je video-prezentacioni i konferencijski sistem sa sistemom simultanog prevođenja za potrebe kompanije NIS

  • Klijent: Naftna industrija Srbije (NIS)
  • Datum projekta: 2012

Potreba za unapređenjem postojećeg sistema

Naftna industrija Srbije je AVL Projektu ponovo ukazala poverenje, ovoga puta na projektu opremanja renoviranih konferencijskih sala glavnih poslovnih centara u Novom Sadu i Beogradu. U drugoj fazi izvođenja, obe sale su opremljene video-prezentacionim i kontrolnim sistemom poslednje generacije integrisanim sa ranije instaliranim konferencijskim sistemom i sistemom simultanog prevođenja.


Celokupno rešenje izvedeno je u skladu sa svim zahtevima ove prestižne, internacionalne naftne kompanije. Implementirani sistem obezbeđuje jednostavnost korišženja i pruža veliki komfor u radu, uz obezbeđivanje maksimalne funkcionalnosti zahvaljujući sinergetskom efektu svih sistema.


Implementirano rešenje

Konferencijski sistem sastavljen je od predsedničke i delegatskih (mikrofonsko-zvučničkih) jedinica prenosnog tipa sa kondenzatorskim mikrofonima na fleksibilnom vratu i sa svetlećim prstenom. Sistem poseduje i zasebnu delegatsku jedinicu za govornicom i specijalizovan programski dodatak za kontrolu i pozicioniranje PTZ kamera. Za vanredne članove i goste diskusija takođe je omogućeno aktivno učestvovanje, zahvaljujući bežičnim mikrofonskim sistemima sa odgovarajućim diversity prijemnicima.


Sistem za simultano prevođenje obezbeđuje simultani prevod aktuelnog govornika na tri različita jezika i prenos audia do učesnika preko pojedinačnih IC prijemnika sa slušalicama. Celokupan sistem je baziran na bežičnoj IC tehnologiji, obezbeđujući odličnu razumljivost govora unutar sala i imunost na prisluškivanje van nje. Za potrebe prevodioca instalirane su 3 prevodilačke konzole koje omogućavaju neizmeničan rad dva prevodioca po kabini. Kako bi prevodioci lakše pratili sva dešavanja u sali, signal sa PTZ kamera se prosleđuje i do video monitora u prevodilačkim prostorijama.


Audio sistem izveden je primenom plafonskih zvučničkih sistema sa nezavisnom kontrolom svakog para instaliranih zvučnika. Za potrebe reprodukcije muzičkih i drugih pratećih audio i video sadržaja instalirani su zasebni zvučnički sistemi sa specijalno kontrolisanim zračenjem, zahvaljujući kojima je postignuta izuzetna pokrivenost delova sale i povećana razumljivost. (RASTI-Room Acoustic Speech Transmission index iznosi preko 0,75)


Video prezentacioni sistem sastoji se od sistema kamera i video distribucionog sistema i služi za potrebe podrške video-konferencijskih veza, kao i svih vrsta prezentacija. Instalirane profesionalne kamere poseduju optičko uveličavanje do 27 puta i daju mogućnost automatskog pozicioniranja na govornika koji uključi konferencijski mikrofon. U okviru sistema instalirana su i motorizovana projekciona platna i DLP projektori osvetljaja 4000 ANSI lumena. Video signal distribuira se do svakog projektora zasebno, čime se omogućava projektovanje različite slike na svakom platnu. Na bočnim zidovima sale, na nosačima, instalirani su profesionalni LCD ekrani dijagonale 40'' koji imaju mogućnost promene ugla gledanja, dok su za potrebe prikaza slike za konferencijskim stolom ugrađeni monitori za svako delegatsko mesto. Ovi delegatski monitori su instalirani sa odgovarajućim distribucionim pojačavačima, a zahvaljujući specijalno fabrikovanim kućištima, omogućavaju podizanje i spuštanje, dovodeći ih u željeni ugao gledanja.


Kontrola i upravljanje sistemom omogućeni su sa dva mesta: direktno iz sale od strane moderatora, predsedavajućeg ili nekog trećeg lica i iz tehničke režije od strane prisutnog tehničara. Upravljanje iz sale vrši se preko touch screen daljinskog kontrolnog panela, centralne jedinice i pratećih uređaja. Upravljački panel u sali je stonog tipa sa bežičnom vezom tako da se može postaviti na proizvoljno mesto. Preko ovog sistema vrši se kontrola uređaja za video-prezentaciju, audio sistem i upravljanje projekcionim platnima, a opciono postoji i mogućnost kontrole nivoa svetla u sali i spuštanja zavesa za zamračivanje.


Podrška

Instalirani sistem podržan je najnovijim specijalizovanim programskim modulima za kontrolu, upravljanje, čuvanje informacija, višekanalno snimanje kao i transkripciju podataka, a sistem poseduje i odgovarajuću podršku u slučaju iznenadnog nestanka struje.


Celokupna instalacija izvršena je u skladu sa standardnima ove prestižne naftne kompanije, uz istovremeno uklapanje u novi enterijer sala.