Isporuka i instalacija konferencijskog, video-prezentacionog i kontrolnog sistema za Rusko-srpski humanitarni centar

AVL Projekt je u novembru 2014. isporučio, instalirao i programirao konferencijski, video-prezentacioni i kontrolni sistem za Rusko-srpski humanitarni centar

  • Klijent: Rusko-srpski humanitarni centar
  • Datum projekta: 2014

Identifikovane potrebe

 

Rusko-srpski humanitarni centar je formiran na osnovu Sporazuma od 20. oktobra 2009. godine između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda i tehnoloških havarija, kao i uklanjanja njihovih posledica. Centar je zvanično otvoren 25. aprila 2012. godine, u Nišu.

Obzirom na ozbiljnost vanrednih situacija tokom kojih ova organizacija treba da obezbedi pružanje raznovrsne pomoći, pod izuzetno nepovoljnim uslovima, nametnula se potreba za komuniciranjem na maksimalno efikasan način. To podrazumeva transfer reči, slika i video zapisa dobrog kvaliteta, u kratkom vremenskom roku u kojem neće doći do narušavanja tačnosti informacije. 

 

Implementirano rešenje

 

Isporučeni sistem je kombinacija opreme proizvođača Televic, Christie, Comm-Tech, Crestron, Extron i Cisco. Televic je predstavljao izbor kad je u pitanju konferencijski sistem sa mogućnošću simultanog prevođenja na 3 jezika. Christie je nezaobilazan u svetu projektora i LCD video zida u kontrolnoj sobi, a prate ih Comm-Techova projekciona platna. Za A/V distribuciju i snimanje, kao i kontrolu upotrebljena je oprema Crestron i Extron. Na kraju, putem Cisco video-konferencijskog sistema je obezbeđena video-konferencijska veza sa udaljenim centrima.

 

Implementirani sistem predstavlja moderan način komuniciranja kojim se ubrzava koordinacija aktivnosti u kriznim situacijama, te ona tako postaje efikasnija. Video-konferencijska veza sa drugim centrima obezbeđuje jednostavno dogovaranje omogućavajući tačan uvid u aktivnosti svima koji su uključeni u delovanje. Sastanci se snimaju, donošenje kritičnih odluka se beleži, prikazuju se mape kriznih tačaka na velikim ekranima. I sve to bez jezičkih barijera, jer je obezbeđena mogućnost simultanog prevođenja.

 

Bežični kontrolni sistem omogućava tehničkim licima lakšu upotrebu i brzu kontrolu sistema.

 

Ne treba zaboraviti ni efikasnost koja se bazira na smanjenju troškova kroz ukidanje putovanja, ili pripremu obimne dokumentacije.

 

Izazovi u implementaciji

 

Glavni izazovi prilikom implementacije ovog kompleksnog sistema su bili provlačenje kablova u već urađenom enterijeru. Takođe, i montaža projekcionih platana u plafon kako se ne bi videla kada su skupljena, bila je izazov. Ipak, posebno treba istaći činjenicu da se zahteva visoka pouzdanost sistema, jer se radi o kriznim situacijama tokom kojih je čest slučaj da je napajanje ograničeno.