Isporuka studijskih monitora i pribora za rasvetu za B92

AVL Projekt je u novembru 2014. isporučio studijske monitore i pribor za rasvetu televiziji B92

  • Klijent: TV B92
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

U više navrata tokom prethodnih godina, između B92 i naše kompanije ostvarena je uspešna saradnja. Zahvaljujući toj činjenici, ova televizija nas je ponovo kontaktirala kako bismo izvršili prilagođavanje postojećih dimera u cilju dobijanja jednostavno proširivog i nadogradivog sistema, sa međusobno kompatibilnim elementima, iako dolaze od različitih proizvođača.

 

 

Implementirano rešenje

 

2011. AVL Projekt je isporučio TV B92 reflektore, kao i ETC dimere sa harting konektorima (http://www.sbprojekt.rs/projekat/70/rasvetna-tehnika-za-studio-tv-b92). Sada je klijent želeo da njihove postojeće dimere, firme ADB, prepravi tako da imaju harting konektore. To je i urađeno čime se postiglo da se dobije jednostavno proširiv sistem.    

 

Kao signalni DMX kabel isporučen je dvoparični Sommer Cable Binary 434 AES/EBU kabel. Za napajanje reflektora izbor je pao  takođe na Sommer Cable ATRIUM FLEX 18x2.5mm2, izuzetno fleksibilan kabel koji svoja svojstva zadržava i pri niskim temperaturama. Ovo je imalo naročitu važnost obzirom da će klijent kablove koristiti i za mobilna snimanja van studija.

 

 

Za kontrolu rasvete preko računara isporučena je Avolites Titan One dongla (kontrolni softver za upravljanje rasvetom sa USB/DMX adapterom preko računara). S obzirom da imaju postojeći Avolites Titan Mobile pult, ova donglica je odlično rešenje kao back-up rasvetnog sistema, jer koriste isti Titan softver.

 

 

Za DMX distribuciju signala isporučeni su ETC 8-kanalni spliteri koji podržavaju RDM (remote device managment). RDM protokol omogućava dvosmernu komunikaciju izmedju rasvetnog pulta i reflektora preko jednoparičnog DMX kabla. Ovim je omogućeno direktno podešavanje parametara reflektora preko pulta, odnosno dobijanje povratne informacije od reflektora da li je došlo do greške.

 

 

 

 

Za režiju su isporučena dva para JBL LSR 305zvučnici prepoznatljivi po odličnom odnosu cene i kvaliteta.

 

 

 

 

Pored toga, isporučeno je i sledeće: sijalice za postojeće reflektore, Neutrik 5-pinski XLR konektori  za povezivanje rasvete, Sommer višežilni kablovi za napajanje rasvetnog sistema sa višepinskim harting konektorima sa odgovarajućim sipama.