Ozvučenje za sportsku halu u Senti

AVL Projekt je u decembru 2014. pustio u rad ozvučenje za sportsku halu u Senti

  • Klijent: Energotehnika Južna Bačka
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

Naš klijent, Energotehnika Južna Bačka, je bio angažovan na izgradnji sportske hale u Senti u oblasti energetike. Mi smo angažovani kao podizvođači u oblasti instalacije audio sistema. Bilo je potrebno instalirati takav sistem koji će odgovoriti akustičkim izazovima tipičnim za jednu sportsku halu. Pored toga, klijent je želeo da naš tim inženjera bude angažovan od najranijih faza izgradnje kako bi instalacija audio sistema bila optimalna.

 

 

Implementirano rešenje

 

Implementacija projekta je počela sa prvim građevinskim radovima, pre nekoliko godina. Tada su postavljeni halogen free kablovi, proizvođača SOMMER CABLE.

 

Po završetku krovne konstrukcije, uz pomoć dizalica i specijalnog alpinističkog pribora, montirani su JBL PRO AE zvučnici. JBL AE seriju odlikuje izuzetno precizna usmerenost. Ona je doprinela odličnoj kontroli i usmeravanju zvuka ka gledalištu i terenu, a ne u one delove hale koji proizvode neželjeni odjek. Tako je postignuta visoka razumljivost govora uz dovoljno visoke nivoe reprodukcije muzičkih sadržaja.

 

Nakon završetka grubih radova, montiran je rek ormar sa opremom, kao i 105 plafonskih zvučnika u svim delovima objekta, a zatim i desetine atenuatora u kancelarijskim prostorijama.

 

Oprema se sastoji od CROWN XTi serija pojačavača koja je svojim kvalitetnim DSP procesorima doprinela lakoj kontroli zvučne slike. Preciznim filterima su eliminisani stojeći talasi i umanjena jačina odjeka na frekvencijama od značaja. Kvalitetnim kompresor/limiterima izvršena je zaštita zvučnika od prejakih signala.

 

Tu je i ECLER MIMO54,  zonska matrica koja je omogućila podelu sistema javnog obaveštavanja (Public Adress) u više nezavisnih zona, kao i povezivanje na protivpožarni sistem sa prinudnim uklopom. Naime, pri aktiviranju protivpožarne centrale, audio matrica se prebacuje u prioritetni mod, utišavaju se svi muzički izvori i aktivira se prioritetni ulaz za koji je vezan audio reproduktor poruka u slučaju požara („došlo je do požara, molimo Vas napustite objekat“). Tom prilikom se aktivira i prinudni uklop na atenuatorima (zvučnici se prinudno pojačavaju na maximum, iako ih je neko utišao), tako da se protivpožarna poruka obavezno čuje. Ecler-ov 2VSP audio plejer/tuner je omogućio reprodukciju ambijentalne muzike.

 

Na samom kraju obavljeno je usmeravanje i fino frekvencijsko podešavanje sistema. Testiran je sistem javnog oglašavanja i protivpožarni sistem. Obavljena je obuka korisnika i primopredaja sistema.

 

 

Zanimljivosti implementacije

 

Korišćenje softverskih alata za predikciju i simulaciju zvuka ponovo se dokazala kao odličan alat za projektovanje komlikovanih audio sistema poput ovih u sportskim halama, na bazenima ili stadionima. Za ovakve prostore, gde su vremena reverberacije velika, razumljivost govora i muzike se teško postiže. Testiranjem i simulacijom izabrane su najbolje komponente čime se uštedeo novac, a da kvalitet reprodukcije nije umanjen.