Isporuka reflektora i rasvetnih pultova za RTV studio

AVL Projekt je u januaru 2015. godine isporučio rasvetnu opremu za potrebe Javne medijske ustanove, “Radio-televiziju Vojvodine” u Novom Sadu

  • Klijent: Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine"
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

Radio-televizija Vojvodine je imala potrebu da svoja dva studija, od kojih se jedan nalazi u blizini Sportsko-poslovnog centra Vojvodina (Spens), a drugi je studio Dunav u Petrovaradinu, opremi dodatnom rasvetnom opremom. Cilj je bio unaprediti vizuelni doživljaj publike koja program prati putem televizijskih ekrana. Dodatni zahtev je bio i taj da tehničari na terenu dođu u posed uređaja koji će im omogućiti olakšano rukovanje izvan studija, bez ukidanja svih potrebnih funkcionalnosti.

 

Implementirano rešenje

 

Među isporučenom opremom se nalazi kompaktni uređaj Robe RobinCycFx8 dužine 1m.

 

 

 

 

Idealan je za primenu kao cyclorama reflektor ili kao prednje svetlo za govornika, kada služi za uklanjanje senke sa donje strane lica. Zbog individualne kontrole svake od 15W RGBW LED multichip dioda, može da se koristi za pixel mapping u DMX modu sa 53 kanala.

Kao standardni pribor se isporučuju nosači za reflektor, zbog čega se uređaj lako može montirati u vertikalnom položaju. S obzirom na veliki raspon zoom-a, od  8° – 67°, uređaj se može koristiti i za farbanje scenografije sa malih distanci, što je naročito pogodno za manji TV studio. Pored bešumnog rada, još jedna od prednosti je posedovanje halogenog efekta, odn. podešavanje temperature boje u rasponu od 2700K do 3200K. Kretanje po vertikali je 270°.

 

 

 

Za rad na terenu tehničari rasvete su tražili mali, lagan i kompaktan uređaj, sa dovoljnim brojem DMX linija za kontrolu događaja srednje veličine. Izbor je pao na rasvetni pult Avolites Titan Mobile koji poseduje odličan Titan softver i 4 DMX linije. U isporučenu Avolites torbu istovremeno i lako se mogu smestiti rasvetni pult i laptop.

 

 

 

Za kontrolu klasičnih rasvetnih tela odabran je rasvetni pult ETC SmartFade 2496 koji nudi mogućnost kontrole do 96 dimerskih kanala, preko individualnih reglera. Za manje iskusne korisnike interesantna je opcija za brzo snimanje scena, koja zahteva samo pritisak na jedan taster. Prikaz grafičkih parametara rasvetnog pulta na računaru omogućen je pomoću USB konekcije i besplatnog ETC SmartSoft softvera, a show je moguće snimiti na SD karticu.