Mikrofoni za Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu

AVL Projekt je u januaru 2015. isporučio mikrofonski sistem za Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu

  • Klijent: Srpsko narodno pozorište, Novi Sad
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

Tehničari i glumci su iskazali potrebu da se postojeći mikrofonski sistem unapredi obezbeđivanjem prenosnog mikrofonskog sistema koji će biti fleksibilan i proširiv, a jednostavan za upotrebu.

 

 

Implementirano rešenje

 

Korisnik je dobio kvalitetan i pouzdan prenosni mikrofonski sistem za pozorišne predstave. On predstavlja nadogradnju već postojećeg sistema. Sastoji se od AKG WMS470 prezenterskog seta, AKG APS4 napajanja i AKG SRA2 B/W aktivne antene.

 

Isporučeni prezenterski set je namenjen upravo pozorištima, kao i prezenterima na konferencijama i u okviru crkvenih objekata. Široko je rasprostranjen, jer obezbeđuje kvalitetnu i pouzdanu bežičnu transmisiju.

 

Automatsko podešavanje omogućava brzo i lako konfigurisanje za sve one kojima korišćenje bežičnog mikrofonskog sistema nije blisko.