Digitalni audio pultevi za Javnu medijsku ustanovu Radio-televiziju Vojvodine

U periodu februar-mart 2015. AVL Projekt je isporučio, instalirao i programirao 2 seta digitalnih audio pulteva za RTV u Novom Sadu

  • Klijent: Radio televizija Vojvodine, Novi Sad
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

Obzirom na opštu digitalizaciju telekomunikacionih sistema, naročito televizijskih prenosa, javila se potreba i za modernizacijom audio lanca. Nametnulo se pitanje zašto bi se audio signal za digitalnu televiziju obrađivao analogno i to uz višestruke konverzije iz jednog domena u drugi? Želeći da unapredi produkciju zvuka u svom studiju, Radio-televizija Vojvodine je angažovala tim AVL Projekta da, nakon analize postojećih rešenja, osmisli ekonomski prihvatljivo i savremeno rešenje koje je svakog trenutka moguće dalje proširivati.

 

 

Implementirano rešenje

 

Instalirani su digitalni audio pultevi Soundcraft Vi1. U pitanju je digitalna audio konzola poslednje generacije kojom je obrada i kontrola audio signala višestruko poboljšana i ubrzana. Svojim moćnim DSP-om Vi1 obrađuje do 64 ulazna audio kanala. Od toga, 32 kanala su analogna i nalaze se na samoj konzoli, a ostatak kanala je moguće preuzeti preko MADI protokola.

 

 

 

Eksterne audio kartice RME Audio MADIFace XT, pored rutiranja MADI kanala, vrše i visokokvalitetnu reprodukciju višekanalnih audio signala sa računara, a preko USB 3.0 protokola. Tu su i konverteri signala iz AES/EBU u MADI protokol RME Audio ADI-642.

   

 

 

 

 

 

Snimanjem predefinisanih preseta za svaku od emisija („cue lists“) omogućena je brza izmena audio podešavanja uz smanjenje mogućnosti za greškom nastalom usled delovanja ljudskog faktora. Naime, pre instaliranja ovog rešenja, za svaku emisiju je bilo potrebno memorisati podešavanja i ručno ih vratiti u analogni pult, dok je kod digitalnog pulta dovoljno jednostavno „prozvati“preset.

 

Instalirana rešenja će koristiti ton majstori u režiji informativnog programa RTV, a za produkciju informativnih emisija uživo (vesti, vremenska prognoza, reportaže). Ona će im omogućiti visoko kvalitetan i pouzdan prenos audio signala iz režije, studija i master odeljenja, a implementacija MADI protokola doprinela je lakšem rutiranju (preusmeravanju) audio signala iz različitih studija u jednu režiju.

 

 

Izazovi u implementaciji

 

Najveci izazov je bio obezbediti visoku pouzdanost i kvalitet obrade audio signala, bez degradacije kvaliteta. Istovremeno bilo je potrebno zadržati efikasnost predloženog i implementiranog rečenja imajući na umu da jedna mikseta opslužuje nekoliko studijskih prostora.