Aluminijumska konstrukcija za Tempo supermarket u Beogradu

U martu 2015. godine AVL Projekt je isporučio aluminijumsku konstrukciju za Tempo supermarket u Beogradu

  • Klijent: Interfast Beograd
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe 

 

Svi Tempo prodajni centri opremljeni su i uređeni u skladu sa svetskim standardima. Neki od tih standarda regulišu i osvetljenost prodajnog prostora, ili nekog njegovog dela, sa željom da se utiče na vizuelni doživljaj kupca. U tom smislu, a za potrebe kačenja rasvete u prodajnom prostoru supermarketa, bilo je potrebno instalirati aluminijumsku konstrukciju određenih razmera i na određenoj visini.

 

 

Implementirano rešenje

 

Isporučena je aluminijumska konstrukcija FD34 proizvođača Eurotruss sa priborom za spajanje i kačenje (gurtna, skopac). Dimenzije isporučene konstrukcije iznose 9,5m x 3,5m, dok dimenzije preseka kvadratnog segmenta FD34 iznosi 290mm x 290mm. Svi isporučeni aluminijumski segmenti i pribor poseduju TUV sertifikat, kao i odgovarajuće sertifikate za zavarivanje, što garantuje siguran i kvalitetan proizvod.

 

Na konstrukciju je okačena rasveta sa šinskim razvodom koja je obezbeđena od strane firme Interfast iz Beograda. Interfast je firma koja nam je ukazala poverenje i angažovala nas za isporuku ove aluminijumske konstrukcije. Poverenje počiva na prethodnoj uspešnoj saradnji vezano za Ustanovu kulture „Palilula“. 

 

Dodatni i ništa manje važan zahteva klijenta je bio rok isporuke od svega 10 dana, koji smo ispunili.