Tour Guide sistem za Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

AVL Projekt je u martu 2015. isporučio tour-guide sistem za Prirodno-matematički fakultet

  • Klijent: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu je u februaru 2015. raspisao tender za nabavku opreme za simultano prevođenje. Potreba je išla u pravcu nabavke opreme koja bi cenovno bila prihvatljiva u datom trenutku. Koristila bi se prilikom obraćanja okupljenima na stranom jeziku u prostorijama PMF-a (svečane sale, amfiteatri), u najrazličitijim prilikama (skupovi, sastanci, predavanja i sl.).

 

 

Implementirano rešenje

 

U tenderskoj dokumentaciji je, zapravo je bio specificiran „tour guide“ sistem. Ovo stoga što u situacijama gde je dovoljno obezbediti simultano prevođenje samo na jedan jezik, u kraćim vremenskim intervalima, bez naprednih funkcija koje omogućavaju kabine i prevodilački pultevi, „tour guide“ sistem može biti alternativa daleko skupljim profesionalnim sistemima za simultano prevođenje, te ovo predstavlja njegovu osnovnu upotrebnu vrednost. Inače, „Tour guide“ je sistem za turističke grupe gde jedna osoba priča (vodič), a ostali slušaju (turisti). U pitanju je vrlo jednostavan i povoljan sistem koji radi na istom principu kao klasični FM radio pri čemu koristi druge, slobodne frekvencije.

 

Isporučen je „Wavelink 4“ tour-guide sistem francuskog proizvođača RSF (UHF bežični vid komunikacije). Sistem se sastoji od 1 predajnika (transmitera) i 15 prijemnika (risivera). Prilikom isporuke opreme, održana je i obuka korisnika.