Dim mašina za rental kompaniju Toske SFX

AVL Projekt je u maju 2015. godine isporučilo dim mašinu za rental kompaniju iz Beograda

  • Klijent: Rental kompanije Toske SFX
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

Pretežna delatnost preduzeća Toske SFX je iznajmljivanje opreme za stvaranje efekata na sceni. Dim je svakako jedan od efekata koji doprinose kreiranju posebnog vizuelnog izgleda na sceni. Stoga su nadležni iz kompanije odlučili da nabave dim mašine i prateću opremu kako bi mogli da upotpune uslugu koju pružaju svojim klijentima.

 

 

Isporučena oprema

 

Neki od razloga kupovine dim mašine Unique 2.1 nemačkog proizvođača LOOK Solutions su:

  • pouzdanost u radu
  • kratak vremenski interval od aktivacije mašine do isporuke dima
  • izuzetno mala potrošnja tečnosti u odnosu na slične konkurentske proizvode.

 

Pored toga, omogućena je kontrola isporučenog dima preko DMX signala sa rasvetnog pulta ili preko daljinske kontrole koja moze biti žična ili bežična. 

 

Obzirom da se organizacija događaja kod nas često ne planira unapred, jednako često je potrebno u kratkom roku nabaviti potrošni materijal za predstojeću upotrebu. U ovom slučaju to je tečnost za stvaranje efekta dima. Rental kompanija Toske SFX  neće imati problema ukoliko dođe u ovu situaciju, jer na našem lageru uvek imamo dovoljne količine odgovarajuće tečnosti za dim mašine, što je svakako i bio jedan od razloga za izbor nas kao pouzdanog dobavljača.

 

Treba napomenuti da je tečnost neškodljiva za ljude i okolinu, o čemu posedujemo i odgovarajuće sertifkate.