Audio sistem za Dom kulture Studentski grad u Beogradu

AVL Projekt isporučio je i izvršio kompletnu integraciju zvučničkog Line Array audio sistema, JBLPro VRX928 za Dom kulture Studentski grad u Beogradu

  • Klijent: Dom kulture Studentski grad, Beograd
  • Datum projekta: 2012

Novina u Domu kulture Studentski grad

Novi audio sistem instaliran je u koncertnoj dvorani kulturnog centra i, zahvaljujući svojim vrhunskim performansama, obezbediće audio najvišeg kvaliteta, kao i mogućnost održavanja koncerata modernih muzičkih pravaca.


O instaliranom audio sistemu

Instalirani audio sistem je u L/R konfiguraciji, podeljenoj u tri opsega. Visoke i srednji opseg pobuđuju četiri JBLPro VRX928 Line Array zvučničke kutije u Bi-amp konfiguraciji, dok je subwoofer JBLPro VRX915 instaliran odmah iznad njih. Moćni VRX zvučnički sistem napaja se putem CROWN audio pojačavača XTi2 serije koji poseduju integrisane DSP procesore.


Prilikom sačinjavanja optimalnog rešenja audio sistema za koncertnu dvoranu Doma kulture "Studentski grad", korišten je software za predikciju distribucije zvučnog polja. Ovaj software omogućava da sistem bude usmeren u skladu sa projektovanom akustičkom obradom prostorije i u skladu sa najvišim standardima. Da bi uspešno izveli ovo rešenje, fabrikovali smo posebne nosače, koji omogućavaju precizno usmeravanje Line Array skupine u svim pravcima.


Kontrola i podešavanja

Naponska distribucija sa indikatorom prisutnosti napona, pojačavači (za svaki akustički opseg implementiran je po jedan), kao i dbx audio processor, smešteni su u prenosni rek orman.


Kompletno podešavanje pojačavača, kao i frekvencijske i fazne korekcije, izvedene su korištenjem programskog paketa HiQnet Band Manager. Ovaj programski paket moguće je  besplatno preuzeti sa sajta hiqnet.harmanpro.com i pomoću njega veoma lako nadgledati status CROWN pojačavača XTi2 serije i vršiti upravljanje.