LED rasveta za atrijum Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

U junu 2015. godine AVL Projekt je isporučio LED rasvetu Muzeju savremene umetnosti Vojvodine koji se nalazi u Novom Sadu. Rasveta je namenjena osvetljavanju atrijuma muzeja.

  • Klijent: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
  • Datum projekta: 2015

Identifikovane potrebe

 

 

Atrijum muzeja služi za okupljanje gostiju pre ili nakon otvaranje neke izložbe, ili bilo kojeg drugog kulturnog događaja koji se u njemu organizuje. Stoga su nadležni iz muzeja želeli da ovaj prostor i boravak u njemu učine interesantnijim za posetioce kroz unapređivanje vizuelnog doživljaja.

 

 

 

Implementirano rešenje

 

Pri implementaciji isprojektovanog rešenja korišćena je Chauvet rasveta, model Chauvet SlimPARTM 64 RGBA. SlimPARTM 64 RGBA LED parka je specifična po tome što, pored RGB (Red, Green, Blue) ima i A (amber) diodu. Karakteristično za nju je i to što je mobilna, te je moguće koristiti je za sve aktivnosti muzeja. Pored rasvete isporučen je i rasvetni pult, Chauvet Obey 70. Za njihovo povezivanje je korišćen AES/EBU Sommer DMX Binary 234 kabel.

Zaposleni su dobili obuku za korišćenje i povezivanje.