Konferencijski sistem za NLB banku

AVL Projekt instalirao je konferencijski sistem sa sistemom za simultano prevođenje za potrebe NLB banke u Beogradu

  • Klijent: NLB banka, Beograd
  • Datum projekta: 2012

Implementirano rešenje

Reč je o konferencijskom sistemom sa sistemom za simultano prevođenje proizvođača AKG Acoustics u sali za sastanke NLB banke u Beogradu.


Izazovi sa kojima smo se suočili

Samo dizajniranje i implementacija sistema bili su zasnovani na veoma strogim vizuelnim kriterijumima, mimo osnovnog zahteva za pružanje vrhunskog audio zvuka i mogućnosti simultanog prevoda uz neizbežnu opciju snimanja konferencija. S obzirom da je sistem trebalo implementirati u već postojeću konferencijsku salu opremljenu nameštajem, izazov je bio veći.


Zadovoljstvo klijenta i dobavljača

Nakon završene implementacije i puštanja sistema u rad, menadžment NLB banke je izrazio veliko zadovoljstvo dobijenim rešenjem koje je u potpunosti ispunilo njihove zahteve, a omogućava i jednostavno rukovanje i kontrolu celokupnog sistema.