Obrazovne ustanove

Obrazovne ustanove

Modernizacija nastave, sve prisutnija u obrazovnim institucijama, diktira nove potrebe za ove objekte. Bez obzira da li se radi o malim, lokalnim školama ili o fakultetima sa nekoliko amfiteatara, potreba za kvalitetnim ozvučenjem često je jedan od prioriteta ovih ustanova.

Pored toga, sve šira primena "pametnih" tabli, projektora i ostalih modernih sredstava koja imaju pomagačku ulogu pri izvođenju nastave, kreiraju kompletno nov sistem razmene znanja i olakšavaju ovaj značajan proces.