Privreda

Nekada je fizička udaljenost poslovnih saradnika bila nepremostiv problem, a danas je, zahvaljujući tehnologiji, on uspešno savladan. Kvalitetna rešenja obično su vrlo jednostavna i efektna do mere do koje skoro u potpunosti mogu zameniti realnu prisutnost sagovornika.


Danas, zahvaljujući modernim sistemima komunikacije, ljudi na različitim kontinentima mogu komunicirati u realnom vremenu bez ikakvog osećaja da su hiljadama kilometara daleko jedini od drugih. Bez obzira na to da li se nalaze u susednim kancelarijama ili na drugom kraju sveta, kvalitet zvuka, slike i pratećeg sadržaja ostaje neizmenjen.


Širok spektar sistema koji olakšavaju poslovnu komunikaciju čine je jednostavnijom i efikasnijom. Neki od njih su konferencijski, video, prezentacioni, edukativni sistemi, kao i prevodilački i delegatski sistemi koji omogućavaju ne samo komunikaciju, već i simultano prevođenje. Jedan od takvih sistema je i sistem za skupštinska glasanja, gde veliki broj prisutnih ljudi svoje mišljenje može izraziti na najjednostavniji mogući način - pritiskom tastera.

Pored različitih privrednih grana kojima pomenuti sistemi izuzetno skraćuju nekada zamorne i dugotrajne procese, još jedna oblast u kojoj oni zaživljavaju jeste sudstvo, a koriste se za potrebe snimanja i obrade sudskih procesa.