Pogledaj sve reference

Obrazovne ustanove

Modernizacija nastave, sve prisutnija u obrazovnim institucijama, diktira nove potrebe za ove objekte. Bez obzira da li se radi o malim, lokalnim školama ili o fakultetima sa nekoliko amfiteatara, potreba za kvalitetnim ozvučenjem često je jedan od prioriteta ovih ustanova.

Pored toga, sve šira primena "pametnih" tabli, projektora i ostalih modernih sredstava koja imaju pomagačku ulogu pri izvođenju nastave, kreiraju kompletno nov sistem razmene znanja i olakšavaju ovaj značajan proces.


Verske ustanove

Verske ustanove specifične su po tome što najčešće imaju vrlo zahtevnu akustiku. Kada je reč o crkvama, vrlo je česta situacija da prisutni ne mogu da razumeju sadržaj koji stiže iz zvučnika, zbog predugog vremena reverberacije zvučnog talasa.

Kako bi se ovaj problem rešio, odnosno smanjilo vreme reverberacije (to jest, što je moguće više smanjio eho), potrebno je implementirati audio rešenja specifično prilagođena ovakvim izazovima. Reč je o praktičnim sistemima koji ne zauzimaju puno prostora i ne narušavaju estetku objekata, što ih čini izuzetno podobnim rešenjem kojim su se poslužile broje verske ustanove širom sveta.
 

Koje je najbolje rešenje za vas? Kontaktirajte nas i saznajte: