Show room

Davno smo naučili da u prodaji zvučnika, sistema ozvučenja, rasvete ili videa, o ponuđenom A/V/L proizvodu ili sistemu ništa ne govori bolje od zvuka koji se čuje, odn. svetla ili slike koji se vide. Stoga nije bilo dileme da li i u novom poslovnom prostoru treba da postoji demo soba. Ona je dizajnirana tako da zainteresovani pojedinci, kao i stručna tehnička lica iz oblasti kulture i zabave, rental kompanije ili bendovi najrazličitijih profila mogu da dođu u nju i isprobaju izloženu tehniku, donesu svoju i uporede je sa našom, i sve to uz stručne konsultacije sa našim profesionalcima. Radno vreme demo sobe je svakog radnog dana od 09:00 do 16:00.