Arhitektualna i rasveta za muzeje, galerije i crkve

Arhitekturalna rasveta, spoljašnja i unutrašnja, ima snažan uticaj na izgled i atmosferu spoljašnjosti nekog objekta ili njegovog unutrašnjeg prostora. Njome se postiže da rasvetni dizajn i arhitektonska forma postanu jedinstveni sistem. Pod pretpostavkom da su odabrani odgovarajući rasvetni uređaji, ona će neizbežno doprineti unapređenju izgleda i atmosfere objekata i njihovih enterijera.

Pravilno odabrana i instalirana arhitekturalna rasveta ili rasveta za galerije i muzeje, naglasiće teksturu, boje i forme nekog prostora ili predmeta omogućavajući tako arhitekturi ili umetnosti da ostvari svoju svrhu.