AV konferencijski sistemi i simultano prevođenje

Audiovizuelni (AV) konferencijski sistemi postali su integralni deo efektivnih i efikasnih sastanaka i skupštinskih zasedanja. Zbog toga je pouzdana i jednostavna za korišćenje audiovizuelna oprema postala neizostavni deo sala za sastanke i skupštinskih sala bez obzira na njihovu veličinu. AV konferencijski sistemi omogućavaju audio i video komunikaciju u realnom vremenu čime se uspostavlja dinamična saradnja među kolegama i poslovnim partnerima.

Dodatak njima predstavljaju i sistemi za simultano prevođenje neophodni onda kada se neko od učesnika ne služi zvaničnim jezikom sastanka ili zasedanja. Njima se omogućava prevođenje sa i na jedan ili više jezika. U slučaju višejezičnog prevođenja, korisnik sistema može da odabere na kom jeziku će pratiti sastanak ili zasedanje, kao i da podesi jačinu zvuka.